Si të flisni mirë, të mbani vëmendjen e audiencës dhe të maksimizoni ndikimin në media.

Gjatë kësaj çështje do të trajtohen prezantimet dhe gjuha e trupit në komunikim, efekti James Earl Jones për të folurën me besim si dhe si të arrini të gjeni dhe të fokusoheni në një pikë të audiencës që ju krijon besim dhe ju ndihmon në komunikim me audinecën.

Back to: Komunikimi Publik & Aftësitë Prezantuese > Leksionet e kursit: Komunikimi Publik & Aftësitë Prezantuese