Addons dhe sistemet gjenerative

Preview

Si të shkarkojmë plug-in të ndryshme dhe përdorimi I tyre në blender si dhe hyrje në bazat e sistemeve gjenerative si dhe zbatimi I tyre.

Back to: Blender 3D – Fillestar > Leksionet e kursit: Blender 3D - Fillestar