Biking Tours

Preview

Ky trajnim siguron aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për pedalimin e biçikletës dhe udhëtimin e sigurtë dhe argëtues gjatë një turi. Përfundimi me sukses i këtij trajnimi tregon kompetencë në pedalimin e biçikletës dhe të udhëheqë grupe turistësh.

Përmbajtja:

 1. Njohuri mbi specialitetin e vecante (40 ore)
 2. Dinamika e grupit, vendim – marrjen dhe menaxhimin e rrezikut
 3. Sinjalizimi dhe komunikimi
 4. Etika e mjedisit: Njohja e terrenit
 5. Etika e pedalimit: Udhëtim i sigurtë, rreziqet në rrugë, frenimi etj
 6. Navigimi: Harta dhe skema, orientimi me anë të busullës dhe GPS
 7. Planifikimi i turit dhe logjistika
 8. Planifikimi i ushqimeve
 9. Pajisjet dhe mirëmbajtja e tyre
 10. Llojet e biçikletave për pedalim në rrugë dhe jashtë rruge.
 11. Histori e Shqipërisë (10 ore)
 12. Mjedisi fizik dhe Natyra (10 ore)
 13. Njohuri mbi teknikat e guiditimit (10 ore)
 14. Njohuri mbi legjislacionin e punes (10 ore)
 15. Ndihma e Shpejte (16 ore)
 16. Praktikë

(70 orë praktikë në terren me profesorin/trajnerin + 58 orë kërkim shkencor)

Back to: Udhërrëfyes Turistik Kombëtar i Specialitetit të Veçantë > Leksionet e kursit: Udhërrëfyes Turistik Kombëtar i Specialitetit të Veçantë