Scuba Diving

Preview

 Ky trajnim synon rritjen e njohurive dhe aftësive në zhytje rekreative të sigurtë nën ujë. Ky trajnim ofron këto liçensa ndërkombëtare:

Niveli bazë

 • Scuba Experience
 • Scuba Diver
 • Open Water Diver
 • Speciality Diver
 • Night Diving
 • Limited Visibility Diving
 • Wreck Diving
 • Drift Diving
 • Search and Salvage
 • Underwater Ecology
 • Nitrox Diving
 • Advance Nitrox Diving

 Niveli Avancuar

 • Digital Underwater Photography
 • Advanced Open Water
 • Deep Diver
 • Deep Diver Plus
 • First Aid/C.P.R
 • Scuba Rescue Diver
 • Scuba Rescue Diver Plus
 • Advanced Open Water Dive
 • Deep Diver

Niveli Profesional

 • Dive-master
 • Assistant Instructor
 • Scuba Instructor
 • M.S.D Trainer
 • IT Staff Instructor
 • Master Instructor
 • Instructor Trainer

 Përmbajtja:

 1. Njohuri mbi specialitetin e vecante (40 ore)

Open Water Diver

 • Hyjra
 • Ajri, uji dhe pajisjet
 • Presioni nën ujë
 • Frymëmarrja
 • Pajisja A.R.A
 • Mbarimi i ajrit
 •  Komunikimi
 • Efektet e demshme të gazrave
 • Tabela dhe kompjuteri
 • Mjediset ujore
 • Organizimi.
 • Histori e Shqipërisë (10 ore)
 • Mjedisi fizik dhe Natyra (10 ore)
 • Njohuri mbi teknikat e guiditimit (10 ore)
 • Njohuri mbi legjislacionin e punes (10 ore)
 • Ndihma e Shpejte (16 ore)
 • Praktikë

(70 orë praktikë në terren me profesorin/trajnerin + 58 orë kërkim shkencor)

Back to: Udhërrëfyes Turistik Kombëtar i Specialitetit të Veçantë > Leksionet e kursit: Udhërrëfyes Turistik Kombëtar i Specialitetit të Veçantë